İçeriğe geç →

Yeni Örnektepe Projesi Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

Yeni Örnektepe Projesi
Fikri Nasıl Ortaya Çıktı

  Örnektepe mahallesi; rahmetli babamın Demir Döküm fabrikasında 20 yıllık çalışma ve emeğinin karşılığı olarak aldığı emekli ikramiyesi ile mahallede bir ev satın alması ile yaşamaya başladığım mahalledir. 1982 yılında henüz 18 yaşındayken taşındığım mahallede yaklaşık 7 yıl kadar ailem ile birlikte yaşamımı sürdürdüm. Sonraki yıllarda başka semtlerde yaşamıma devam etsem de, ailemin Örnektepe’ de yaşamaya devam etmesi sebebi ile mahalle ile bağım hep devam etti.
  Annem ve Babamın yaşamlarını sürdükleri evde vefat etmelerinin ardından aynı evde ablam ve yeğenlerim yaşamaya devam etmektedirler. Bundan dolayı benim Örnektepe Mahallesi ile güçlü bir gönül bağım var. Bu gönül bağı yüzünden mahallede bazı kişiler tarafından art niyetle yapılan işleri görmek, bazı şeylere şahit olmak bende ciddi bir rahatsızlık yarattı.
  Kendine menfaat temin etmek dışında hiçbir amacı olmayan, bu yüzden mahalle sakinlerini suistimal etmeye çalışan, gerçekle alakası olmayan ve gerçekleşme ihtimali olmayan vaatler ile burada yaşayan mahalle sakinlerini kandırmaya çalışan art niyetli kişiler olduğunu görmek benim mahalle sakinleri için son derece yararlı olacağına inandığım bu projeyi planlamamın en büyük sebebidir.
  Mahallede yaşamlarını sürdüren insanların ekonomik koşullarını ve beklentilerini iyi bildiğim için en iyi ve en verimli şekilde, mahalle sakinlerinin sıkıntılarını ortadan kaldıracak nitelikte bir proje geliştirmek için iş ortaklarım ve teknik arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma ile öncelikle sorunları tespit etmeye çalıştık.
  Bu çerçevede öncelikli sorun tapu tahsis bedelinin ödenmesi, sağlıksız çevre koşulları, sağlıksız ve güvensiz yapılar, otopark sorunu, insanların nefes alabilecekleri alanların eksikliği vs. bu proje fikrinin oluşmasında çok etkili oldu.
  Bütün bunların en başında ise neredeyse 40 yıllık tapu tahsis sorunu geliyordu. Tahsis sorununa bir çözüm bulmadan yani bu yerleri üzerinde yaşayan, ömürlerini burada geçirmiş olan hak sahipleri adına satın almadan proje yapmak mümkün değildi. Diğer yandan pek çok hak sahibinin bu yerlerin tapu tahsis bedellerini ödeyerek satın alacak ekonomik güçleri olmadığını bildiğim için, öncelikle buna kabul edilebilir bir çözüm bulmak gerekiyordu.
  Bu nedenle öncelikle satın alma bedellerinin hak sahipleri adına ödenmesini planladım. Bedeli tarafımızdan ödenecek olan parsellerin tapuları hak sahipleri adına tescil edilecek ve sahip olduğu parsel için ödenen tapu bedelini proje uygulanmaya başladıktan sonra hakkına düşen konutlardan birini satarak, kredi kullanarak veya öz kaynakla geri ödeyecekti.
  Tapu tahsis bedeli ödenmesi için bulduğumuz bu çözüm yolu ile hak sahiplerini rahatlatarak projeyi planlamak çok daha kolay oldu.
  Yapılacak projeyi planlarken bu mahallede yaşamlarını sürdüren ve uzun yıllar pek çok olumsuz koşula katlanmak zorunda kalan mahalle sakinlerinin, en azından bundan sonra rahat ve konforlu yapılarda ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamlarını sürdürebilsinler istedim.
  İş ortaklarımız ve diğer teknik arkadaşlarımız ile birlikte projeyi bu koşulları sağlayacak şekilde planladık. Planladığımız projeyi ilçe belediyesinin ilgili birimleri ile paylaştık. Onlarında katkıları ve önerileri doğrultusunda düzenleyerek son şeklini verdik.
  Planladığım proje; sadece proje alanı içinde kalan hak sahipleri için sağlıklı koşullar ve yüksek katma değer yaratmakla kalmayacak, Örnektepe Mahallesi ve bölge içinde çok önemli bir proje olacak.
  Bölgenin dönüşümü ve değişimi için model oluşturacak önemli bir proje olacağına ve uygulanmaya başladığından itibaren ciddi bir etki yaratacağına, planlandığı gibi tamamlandığında mahalle sakinlerinin ve bölge insanlarının yaşamlarına gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda çok şey katacağına inanıyorum.
  Bütün hak sahiplerinin bundan sonraki yaşamlarında daha güzel, daha güvenli ve konforlu yapılarda, daha sağlıklı çevre koşullarında huzur içinde yaşamlarını sürdürmelerini dilerim.

Hakkı Demir

Sayfa Başı