İçeriğe geç →

Bugüne Kadar Neler Yaptık

18 Mart 2018 Yeni Örnektepe Projesi 1. Tanıtım Toplantısı

10 Şubat 2018 Yeni Örnektepe Projesi 2. Bilgilendirme Toplantısı

Yeni Örnektepe Projesi Kapsamında Bugüne Kadar Neler Yaptık?

   2017 eylül ayında Mimar sinan caddesi üzerinde Yeni Örnektepe Projesi Tanıtım ofisi açılışı ile projeyi oluşturmaya başladık. Projeyi planlamak için öncelikle Proje alanı olarak düşündüğümüz 5 ada üzerinde bulunan mevcut yapılaşmayı, bunlara ilişkin problemleri, mevcut imar durumuna göre yapılabilecek inşaat alanı vb. teknik çalışmaları yaptık. Tespit ettiğimiz mevcut durum çerçevesinde nasıl bir proje planlanması gerektiği hakkında yol haritamızı belirledik.

   Projenin konseptini oluşturarak hak sahiplerinin projeye yaklaşımını anlamak adına, Ada bazlı yapmış olduğumuz toplantılarda hak sahiplerini proje hakkında bilgilendirdik. Hak sahiplerinin projeye pozitif yaklaşımını gördükten sonra konseptini oluşturduğumuz Yeni Örnektepe Projesi fikrimizi Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden başlayarak en üst makama kadar ilgili tüm birimler ile paylaştık.

   Belediye ile yaptığımız görüşmeler sonucunda başta belediye başkanımız olmak üzere Beyoğlu Belediyesi ilgili birimlerinin son derece olumlu yaklaşımlarından sonra projenin detaylarını planlamaya başladık. Belediyenin olumlu yaklaşımından sonra 2018 yılı Mart ayı içerisinde yaptığımız ve Beyoğlu Belediyesi Kentsel dönüşüm müdürü Şuayip Korkmaz’ında katıldığı Yeni Örnektepe Projesi Tanıtım toplantısına tüm hak sahiplerini davet ederek, proje hakkında detaylı olarak bilgilendirdik.

   Bu çerçevede proje alanının tamamında bulunan 5 ada üzerindeki parsellerin harita ölçümlerini yaparak mevcut imar mevzuatına göre yapılabilecek inşaat alanı hesaplarını yaptık. Projeyi gerçekleştirmek için gerekli inşaat alanı ile ilgili hesaplamaları yaparak Beyoğlu belediyesinin ilgili birimleri ile görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmeler sonunda 6306 sayılı kanun çerçevesinde sağlanan %30’ luk riskli alan artışı ile birlikte Beyoğlu belediyesi yetkilileri de projenin gerçekleşmesi için gerekli inşaat alanını sağlamak adına ciddi çaba gösterdiler ve Beyoğlu belediyesi yetkilileri ile birlikte projeye son halini vermiş olduk.

   Bununla birlikte 2019 yılı Şubat ayında Clarion otel konferans salonunda düzenlediğimiz ve Beyoğlu belediyesinden yetkililerinde katıldığı toplantı ile projenin son hali, her bir parsele düşen inşaat alanı, İmzalanacak kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve projede kullanılacak malzemeye ilişkin teknik şartname hakkında tüm hak sahiplerini detaylı olarak bilgilendirdik.


   Son olarak sözleşmelerin imzalanabilmesi için tüm hak sahiplerinden gerekli belgeleri ( Tapu/Tapu Tahsis Belgesi veya 2000 TL’lik Makbuz, Kimlik Fotokopisi, Fotoğraf ve mirasçılık belgesi ) talep ettik.